ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ, ΚΙΘΑΡΑ, ΜΑΓΝΗΤΕΣ